Osteopathie onderzoek”

Osteopathie onderzoek


Intake

Na het maken van een eerste afspraak wordt U per E-mail of e.v.t. per post een intakeformulier toegezonden. Dit is de basis voor de anamnese en nodig om al uw medische gegevens in uw dossier op te slaan. Omdat een osteopaat ‘direct toegankelijk’ is in de eerste lijns gezondheidszorg zijn deze gegevens van belang. Het spaart veel tijd tijdens het eerste consult.

Anamnese
Tijdens het eerste consult worden huidige klachten, doorlopen ziektes en aanvullende medische gegevens of onderzoeken besproken. Aan het eind van de anamnese is duidelijk welke structuren in het aanvullend lichamelijk onderzoek worden onderzocht.

Onderzoek
Het onderzoek betreft niet alleen het gebied waar u de klachten heeft maar het hele lichaam. Voor een goede osteopatische behandeling is het immers belangrijk om het functioneren van het gehele lichaam in kaart te brengen. Als er uit het onderzoek bewegingsbeperkingen komen die in duidelijke relatie staan met uw klachten zijn er behandeldoelen en kan er een behandelplan gemaakt worden. Tijdens het onderzoek worden soms behandelhandgrepen (mobilisaties en manipulaties) gebruikt om de beperkingen te bevestigen. Zo wordt er tijdens het eerste consult al iets aan uw klachten gedaan.

Behandelplan
Na afloop van het onderzoek wordt het behandelplan met u besproken en een eventuele vervolgafspraak gemaakt . Mits noodzakelijk wordt u doorverwezen naar de arts of andere disciplines.

Specifiek osteopatisch onderzoek
De osteopaat tast met zijn handen uw totale lichaam af naar verminderde beweeglijkheid op drie onderling afhankelijke systemen;

 1. Het bewegingsapparaat (pariëntaal):
  • rugwervels (nek / borst / lende wervels/ zit been / bekken)
  • gewrichten (heup/knie/voet/ schouder/elleboog/hand)
  • spieren
 2. De inwendige organen (visceraal):
  • maag-darmkanaal, lever, longen, hart etc. met de bindweefsel verbindingen tussen en rondom de borst en buik organen.
 3. Het zenuwstelsel (cranio-sacraal) :
  • membranen, het verloop van de zenuw banen, ruggenmerg.


Deze 3 systemen hebben allen hun eigen functie en beweeglijkheid, maar oefenen ook invloed op elkaar uit. Waar beweging verloren is gegaan , wordt deze zoveel mogelijk gecorrigeerd. De osteopaat onderzoekt en beoordeelt :

 1. De mechanische belasting (lokaal of op afstand)
 2. De neurologische en neuro-vegetatieve belasting
 3. De metabole belasting (voeding en problemen met uitscheiding)
 4. De vasculaire belasting (arterieel, veneus, en lymfatisch)