Wat is Osteopathie ”

Wat is Osteopathie

Osteopathie is een manuele behandelwijze bestaande uit: Viscerale Therapie, Cranioi-Sacraal-Therapie, Fasciale- en Manuele Therapie.Belangrijk uitgangspunt is dat het lichaam als een eenheid wordt benaderd. Hierdoor kan het zijn dat de oorzaak of oplossing van een klacht niet altijd daar wordt gevonden waar deze wordt ervaren.Een osteopaat is deskundig in de beoordeling van beweeglijkheid en onderlinge samenhang van alle weefsels van het lichaam.Verstoorde beweegelijkheid kan worden behandeld ter vermindering van klachten zoals: nekpijn, rugpijn, buikpijn, hoofdpijn en schouderpijn enz..Het doel is de gezondheid van de patient te optimaliseren. Osteopathie baseert zich op het concept dat de mens als levend organisme een structurele (anatomie) en functionele (fysiologie) eenheid is.Structuur en functie beinvloeden elkaar wederzijds via vascularisatie, neurologische, Lymfatische en biomechanische weg.Deze systemen werken mee om het lichaam gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan kandat klachten veroorzaken. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam.Een osteopaat onderzoekt waar in het lichaam de beweging hapert en herstelt de samenwerking tussen de verschillende weefsels.Hij gebruikt geen medicijnen of apparaten. Een osteopaat is geen vervanger voor de huisarts of specialist, maar werkt er juist mee samen. Als het nodig is, verwijst een osteopaat door.

Viscerale Therapie info...
       Cranio-Sacraal-Therapie info..        Fasciale Therapie info...         Manuele Therapie info..